Indoor Air Comfort GOLD a Greenguard Gold: poznávací znamení nízkých emisí

Rizikem jsou volné těkavé látky, známé také jako prchavé (VOC – volatile organic compound). Nepozorovatelně se uvolňují do okolí a vdechováním pronikají do organismu, který jejich přítomnost rozhodně nevítá. Objevují se ve stavebních materiálech, nábytku, podlahovinách, ředidlech, lepidlech nebo rozpouštědlech, ale nenápadně v čisticích prostředcích, elektronice či osvěžovačích vzduchu a při vyšší koncentraci negativně ovlivňují centrální nervovou soustavu. Volné těkavé látky nejsou všechny stejné - některé mají toxický účinek, jiné mohou způsobovat alergie, bolesti hlavy, únavu, podráždění pokožky, respirační problémy a v nejhorší variantě jsou potenciálně karcinogenní. Ačkoliv jsou těkavé látky všudypřítomné a organizmus se s nimi do jisté míry dokáže vyrovnat, rozhodně je v zájmu každého, aby se jim snažil vyhýbat a neobklopoval se škodlivým vybavením.

Jak probíhá testování? Ve větrané zkušební komoře se vinylová podlaha testuje po třech a 28 dnech. Odebraný vzorek se následně analyzuje a vyhodnocuje. Kritéria jednotlivých emisních certifikátů se různí.

Významným krokem bylo zavedení povinného označování výrobků podle množství emisí těkavých organických látek ve Francii a Německu. U podlah v naší nabídce se tak setkáte s certifikátem GREENGUARD GOLD a nejpřísnějším INDOOR AIR COMFORT GOLD

Indoor Air Comfort Gold – emisní certifikát - Eurofins gold – tvoc – formaldehyd-ftaláty Greenguard Gold – emisní certifikát - Eurofins gold – tvoc – formaldehyd-ftaláty

Vinylová podlaha s emisními certifikáty

INDOOR AIR COMFORT GOLD

Certifikace Eurofins Indoor Air Comfort (Gold) je nejlepší zárukou toho, že produkt splňuje požadavky na nízké emise. Je to známka zaměření na kvalitu a příspěvek ke zdravému vnitřnímu klimatu. Certifikace Eurofins „Indoor Air Comfort“ (IAC) je zavedeným nástrojem k prokázání shody produktu s kritérii pro nízké emise VOC stanovenými v Evropě na dvou úrovních - standard a GOLD. Úroveň GOLD dosahuje lepších hodnost, než je stanoveno u certifikátů jako je francouzský A+ nebo německé AgBB.

  • Vinylová podlaha s tímto certifikátem nepředstavuje zdravotní riziko.
  • Nízké emise, jejichž hodnoty splňují všechny předpisy o emisích VOC v jakékoli evropské zemi a odpovídají také dalším soukromým certifikátům.
  • Produkty splňují požadavky na udržitelné budovy podle LEED, BREEAM international, BREEAM NOR, DGNB, Well Building a Italian CAM Edilizia.
  • Proces testování provádí třetí strana

Při testování nebyla zjištěna přítomnost karcinogenních látek nad jejich mezními hodnotami, včetně 4 látek CMR regulovaných ve Francii. ̧Formaldehyd byl pod mezní hodnotou 10 μg / m³ a acetaldehyd pod 200 μg / m³. Součet VOC (TVOC) byl pod mezními hodnotami 1 000 μg / m³ po 3 dnech a 160 μg / m³ po 28 dnech.


GREENGUARD GOLD

Certifikát Greenguard je udělen výrobkům po nezávislém a opakovaném testování. Kontroluje výskyt více než 10 000 volných těkavých látek včetně ftalátů a formaldehydu.. Díky přísným limitům jsou certifikované výrobky zdravotně nezávadné a vhodné třeba i pro školky. Vnitřní klima nezatěžují škodlivinami, které by negativně ovlivňovaly zdraví. Certifikát klade důraz na udržitelnost a je udělován ve dvou úrovních - Greenguard a Greenguard Gold.

- Produkty lze využít i v "zelených budovách"
- Vhodné i pro školy, školky a zdravotnická zařízení

Dva nejpřísnější certifikáty najdete i u našich podlah. Výrobci jsou pravidelně namátkově kontrolováni, jestli dodržují určené limity pro obsah škodlivých látek, především ftalátů a formaldehydu. Podlahy s certifikáty jsou tak bezpečné, zdravotně nezávadné a můžete si být jisti, že nebudou mít vliv na zdraví členů domácnosti. Nezdravé vnitřní prostředí se zprvu projevuje únavou, bolestmi hlavy, podrážděním očí, nosu nebo krku. Vyhněte se závažnějším zdravotním komplikacím výběrem správných materiálů.

Jak se orientovat v certifikátech?

Graf - Celkové množství těkavých organických látek

Graf - Celkové množství těkavých organických látek

Graf - Obsah formaldehydu

Graf - Obsah formaldehydu

Kvalita emisních certifikátů

Kvalita emisních certifikátů