Nebezpečné chemické látky jsou v různých formách všude kolem nás. Venku i v budovách se setkáváme s látkami znečišťujícími ovzduší, které ovlivňují lidské zdraví. Kde se tam berou? V dobré víře je tam přinášíme sami - zdraví škodlivé látky se běžně používají jako chemická aditiva ve výrobcích denní potřeby (elektroniky, oblečení, kosmetiky, čistících prostředků, ale i dekorativních předmětů a nábytku.

Další cestu si nacházejí skrze příjemný vzduch z ventilačního systému nebo z venkovního prostředí otevřenými okny. Tam je ovzduší zatíženo emise automobilové dopravy, průmyslu či spalovnami. Koneckonců - není to o jedné škodlivé látce, ale o směsi všech, které se objeví a společně vytvoří směs ohrožující zdraví.

Polyvinylchlorid ve stavebních materiálech, okenních rámech, obkladech, podlahových krytinách, v tapetách, žaluziích, hračkách; Ftaláty se používají pro jeho pružnost a měkkost, tedy jedná se o změkčovadla, která se uvolňují při běžném používání. (Ftaláty neboli estery kyseliny ftalové je název pro skupinu cca čtyřicet chemických látek. Každá z nich má určitou vlastnost a některé z nich ani představují závažné riziko pro zdraví člověka a životní prostředí.) Výrobci mají podle evropského nařízení REACH povinnost spotřebitele informovat o přítomnosti toxických ftalátů ve svých výrobcích.

Zdravotně nezávadné vinylové podlahy

Jak s tím souvisí podlahy?

Právě ty mohou být jedním ze zdrojů znečištění vnitřního prostředí.

Ftaláty

Ftaláty (plastifikátory) se používají k dosažení co nejlepších vlastností PVC (flexibility, odolnosti). Ftalátová změkčovadla ale nejsou pevně vázána a postupně se uvolňují do okolí. Patří proto mezi nejčastější kontaminanty vnitřního ovzduší. Zatímco některé ftaláty jsou nezávadné, jiné zanechávají výraznou stopu na zdraví. Mezi nejdiskutovanější patří negativní vliv na hormonální a reprodukční sytém, oslabení imunitního systému, mají vliv na ledviny, játra, plíce či na srážlivost krve. Astma a alergie u dětí mohou také souviset se zvýšenou koncentrací ftalátů.

Mezi nebezpečné ftaláty patří (di-isononyl ftalát (DINP), di-n-oktyl ftalát (DNOP), di-iso-decyl ftalát (DIDP), benzyl butyl ftalát (BBP), dibutyl ftalát (DBP), di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP). Do organismu se dostávají vdechováním nebo požitím a hlavně při dlouhodobé expozici ovlivňují řadu funkcí – mimo jiné třeba hormonální.

Jako první varování slouží nepříjemný zápach podlahy – štiplavý a těžce snesitelný.

Ftaláty lze rozeznat čichem, ovšem mohou se ukrývat i v čisticích prostředcích – často se objevuje údaj o tom, že běžná domácnost nashromáždí v úklidové chemii přes 60 škodlivých látek. Paradoxně velké množství jich skrývají vůně (interiérové parfémy, vůně s rozprašovačem či vůně do zásuvky).

Moderní podlahy z vinylu od spolehlivých výrobců jsou bezpečné a zdravotně nezávadné.

 

Jak vybrat zdravou podlahu? ❤️

V Evropské Unii platí přísná pravidla a škodlivé ftaláty nebo jiné zdravotně závadné látky podléhají přísnému zákonnému ustanovení. Spolehliví výrobci zaručují kvalitu a nezávadnost jak pro zdraví, tak pro přírodu. Na obalech tak najdete různé symboly nebo pečetě a u podlah najdete datové a technické listy.

Podlahové krytiny tak volte od certifikovaných výrobců v autorizovaných prodejnách, případně přímo od proškolených podlahářů.

 

V naší nabídce najdete podlahy od špičkových evropských výrobců a řídit se můžete také certifikáty.