Je podlaha vhodná na podlahové topení?

Podlahy jsou vhodné pro teplovodní podlahové topení. Pro elektrické podlahové topení jsou vhodné za splnění podmínky, že topné dráty budou min. 35 mm pod povrchem podlahy. Nejsou vhodné pro povrchové topné fólie a rohože. Výjimkou je kombinace varianty HDF s topnými fóliemi FÉNIX ECOFILM F. Ty jsou navrženy tak, aby nedocházelo k překročení maximální povolené teploty. Montáž vinylu na HDF s fóliemi FÉNIX je otázkou chvilky.

Pro všechny typy podlahového topení platí, že max. povolená teplota podkladu je 27 °C.