Třídy zátěže
Mírná
zátěž
Extrémní
zátěž

Emise a škodlivé látky v lepidlech a stavební chemii

Většina kupujících se zajímá, zda je podlaha zdravotně nezávadná. Prakticky nikdo se však nezajímá o kvalitu lepidel a stavební chemie, která je pod podlahou.

EMICODE EC1 PLUS - nejpřísnější certifikace s nezávislou kontrolou pro lepidla a stavební chemii. Zkušební ústav kontroluje po dobu platnosti certifikátu, zda výrobce skutečně vyrábí stejně kvalitní a bezpečný výrobek.

U většiny ostatních certifikátů namátková kontrola neprobíhá. Například nejznámější evropský emisní certifikát BLAUER ENGEL namátkové kontroly neprovádí.

BLAUER ENGEL povoluje o 65% vyšší obsah škodlivých volných těkavých látek (TVOC) oproti EC1 PLUS.

Emicode EC1 plus              Blaue Engel - Blue Angel

Velká část lepidel splňuje pouze to, že nepřekračuje maximální povolené limity. Tím pádem může výrobek být prohlášen za nezávadný. Proto jsou certifikace, které tyto povolené limity sráží na minimum.

Zvláště malý výrobci musí konkurovat cenou a nakupovat levnější vstupní suroviny. Certifikace nemají.

Kvalita použitých surovin má vliv na dlouhodobý vzhled a životnost podlahoviny.

Námi nabízená lepidla mají EMICODE EC1 PLUS

Lepidla na vinylové podlahy podle způsobu montáže:

Válečková lepidla

  • nanášení lepidla a penetrace ve stoje
  • snadná, rychlá a podhodlná práce
  • extra dlouhá doba pro pokládku od nanesení lepidla - až 120 min.
  • ihned po montáži je možné plné zatížení podlahy
  • balení obsahuje  (penetraci, lepidlo a váleček)

Zubová lepidla s pevným spojem

  • nanášení lepidla v kleče nebo v podřepu
  • doba pro pokládku 10-15 min.
  • vyšší pevnost a stabilita spoje
  • po montáži je podlaha průchozí
  • plné zatížení podlahy např. těžkým nábytkem až za 2-3 dny (vytvrdnutí lepidla)

Vybraná lepidla jsou schválena výrobci pro námi nabízené vinylové podlahy.

Video s ukázkou montáže na oba druhy lepidel